Offentlig finansiering för små och medelstora företag

Trots att det totala antalet stödmöjligheter har minskat under senare år, kommer små och medelstora företag i Sverige fortsättningsvis att erhålla miljontals euro i stöd. Finansiering från offentliga medel, i synnerhet affärsstöd, kanaliseras i utvecklingsprojekt som förväntas gynna Sverige - det vill säga att öka sysselsättningen och skatteintäkterna.

Genom offentlig finansiering uppmuntras små och medelstora företag att investera i bland annat innovation, affärsutveckling och internationalisering.

Har ditt företag utnyttjat alla stödmöjligheter?

Det finns ett stort antal små och medelstora företag i Sverige som inte har utnyttjat alla de offentliga stödmöjligheter de har tillgång till. Den vanligaste orsaken till detta är helt enkelt att företagen inte känner till att stöden finns, att ansökningar om stöd anses vara svåra att producera, och att den medföljande rapporteringsbördan är tidskrävande. Särskilt för de större stöden kan det verka som ett överväldigande administrativt arbete.

Att identifiera era egna möjligheter och ansöka om finansiering kompliceras ytterligare av den fortsatta utvecklingen av de olika stödprogrammen. För att hålla sig uppdaterad om möjligheterna måste stödprogrammens innehåll och villkor övervakas aktivt.
För att underlätta för svenska företag har Excedea ritat en väg som hjälper  företag att navigera genom den djungel av bidrag som finns

 

Innovativa startups och innovationsprojekt i företag

Vad kan vi söka för?
Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer

Vem kan söka?
Aktiebolag eller en ekonomisk förening. Företag får inte ha fler än 249 anställda och ska kunna redovisa en årlig nettoomsättning på minst 500 000 kronor.

Hur mycket kan vi söka?
Upp till 2 miljoner kronor.

Vad är Eurostars?

En kort video som förklarar bidragsprogramet för SME-bolag, Eurostars.
Eurostars syftar till att hjälpa SME-klassade FoU-bolag att kommersialisera sin teknik.
Stödprogrammet är motfinansieriat av EU-Kommissionen under Horisont 2020.

En introduktionsfilm till EU-finansiering

 
 

Se denna korta animerade film som beskriver hur EU-finansiering fungerar!