Excedea är en management-konsultbyrå som specialiserar sig på offentlig finansiering. Vi erbjuder rådgivning inom offentlig finansiering för att öka takten i företags strategiska affärsutveckling och minska risken i de många skeden som ett tillväxtbolag genomgår.

Ett företags affärsutvecklingsprojekt innehåller ofta samhällsnyttiga effekter då de förnyar och förbättrar processer och produkter. Ibland skapas även helt nya uppfinningar som behöver vinna insteg i samhället genom kommersialisering. Nystartade såväl som mogna företag med världsrevolutionerande idéer är ofta förknippade med en hög finansiell risk då de ännu inte är beprövade på marknaden.

För att minska det finansiella ”gapet” mellan idé och marknadsintroduktion och snabbare möjliggöra utvecklandet av uppfinningar och innovationer har europeiska, nordiska och svenska myndigheter valt att använda offentlig finansiering som ett styrmedel.

Vi har över tio års erfarenhet av att identifiera och rekvirera offentlig finansiering till företag med FoU- och/eller internationaliseringsprojekt. Efter att ha genomlyst just ert företag och era unika projekt kan vi identifiera rätt bidragsprogram, rekvirera de offentliga stöden och slutrapportera utfallet av projekten.

Med vår kvalitetssäkrade metod hittar vi i snitt hos varje kund 2-3 projekt (av ca 10 presenterade projekt) där sannolikheten för att vinna mjuka pengar är mycket hög.

Excedea Sweden ingår i Excedea-koncernen
Läs mer om oss på www.excedea.com